Materiały przygotował i opracował: Henryk Bukalski